Chrysitile-Amphibole50 แร่ใยหิน

ไครโซไทล์ คืออะไร?

ใยหินธรรมชาติ 

เป็นใยหินธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติไม่ไหม้ไฟและไม่ย่อยสลายนอกจากนี้ยังทนทานต่อฤทธิ์ของสารเคมีเกือบทุกชนิดเนื้อเส้นใยมีความยืดหยุ่นและทนแรงตึงได้ดีมากจึงนำมาใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุซีเมนต์เสริมแรงน้ำหนักเบาวัสดุพื้นผิวความฝืดสูงปะเก็นทนความร้อนสูงและอื่นๆมานานนับทศวรรษจนถึงปัจจุบัน

มนุษย์รู้จักเส้นใยไครโซไทล์มายาวนานกว่า2,000 ปีในสมัยโบราณนำมาใช้เป็นผ้าห่อเผาศพไส้ตะเกียงน้ำมันและสิ่งทอ/เสื้อผ้าอย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมการทำเหมืองใยหินเพิ่งมีขึ้นครั้งแรกในโลกต่อเมื่อในคริสต์วรรษที่19 ในแคว้นอูราลประเทศรัสเซียอิตาลีและแคนาดา

เส้นใยไครโซไทล์ในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่ใยหินในสมัยปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตแตกต่างกันอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเนื่องจากในสมัยปัจจุบันมีแร่ใยหินเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่นำมาใช้กันคือเส้นใยไครโซไทล์โดยผสมกับซีเมนต์หรือเรซิ่นเป็นวัสดุที่ทนไฟและมีความแข็งแรงทนทานต่ออาการเปราะอาทิวัสดุก่อสร้างวัสดุพื้นผิวความฝืดสูงปะเก็นทนไฟพลาสติกทนไฟฯลฯ

ในอดีตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยหินมักเป็นฉนวนทนไฟ/ความร้อนที่ค่อนข้างเปราะแตกเป็นขุยได้ง่ายเพียงใช้มือกดใยหินที่ใช้คือกลุ่มแอมฟิโบล(โครซิโดไลท์และอะโมไซท์)

ทราบหรือไม่

1. ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใยหินเป็นส่วนผสมคือเส้นใยไครโซไทล์เท่านั้น

2. ปริมาณเส้นใยไครโซไทล์ในซีเมนต์จะเพียง8-9% และฝังอยู่ในเนื้อซีเมนต์ไม่ฟุ้งกระจายออกมาภายนอก

3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นใยไครโซไทล์เป็นส่วนผสมมีมากว่า60 ปีในประเทศไทยและอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมที่ถูกต้องไม่เคยเกิดปัญหาสุขภาพและโรคภัยแก่คนงานและสาธารณะ

4. ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามใช้ใยหินชนิดแอมฟิโบล

5. ประเทศไทยไม่เคยมีกรณีโรคภัยจากฝุ่นใยหินซึ่งเช่นเดียวกันกับประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาซึ่งใช้เส้นใยไครโซไทล์เท่านั้นผลิตซีเมนต์จากการศึกษาโรงงานผลิตซีเมนต์ในประเทศไทยไม่ปรากฏมีคนงานที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดและข้อมูลโดยรวมโรงงานผลิตซีเมนต์ที่ใช้เส้นใยไครโซไทล์เพียงอย่างเดียวจำนวนคนงานที่เป็นโรคมะเร็งปอดไม่เกินค่ามาตรฐาน

6. ปริมาณฝุ่นเส้นใยในบรรยากาศที่อยู่ใต้หลังคาซีเมนต์เส้นใยไครโซไทล์ไม่แตกต่างจากสภาวะแวดล้อมปกติ

7. จากรายงานของWHO ถ้าเส้นเส้นใยไครโซไทล์บังเอิญเข้าไปในปาก/ระบบย่อยอาหารจะไม่มีอันตรายใดๆ

8. ซีเมนต์จากเส้นใยไครโซไทล์เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานประหยัดอนุรักษ์พลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

9. ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์จากเส้นใยไครโซไทล์

10. ศาลอุทธรณ์ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รับพิจารณาคดีฟ้องร้องให้รัฐบาลสั่งห้ามใช้ใยหินโดยพิจารณาจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และปัจจุบันประเทศสหรัฐไม่ได้สั่งให้เลิกใช้ซีเมนต์จากเส้นใยไครโซไทล์

 

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น