asbestos, chrysotile, chrysotileasbestos, chrysotilesafeuse, chrysotilesafeuseworks, whiteasbestos, แร่ใยหิน, แร่ใยหินขาว, แร่ใยหินไครโซไทล์, แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย, แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย, ใยหิน, ไครโซไทล์

อาชีพมุงกระเบื้องใยหิน…อันตรายจริงหรือ?

คนงานมุงกระเบื้องใยหิน

คนงานมุงกระเบื้องใยหิน  

ข้อเท็จจริงแร่ไครโซไทล์ (chrysotile) สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ http://www.chrysotile.co.th หรือ https://www.facebook.com/ChrysotileThailand ใส่ความเห็น